ראו כיצד נראיתי לפני השימוש בכמוסה ויישום השיטה של VixiV